A A

Szukasz pomocy?

Pomoc Niepełnosprawnym mieszkańcom Lublina

  • osoby o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • osoby z I, II lub III grupą inwalidzką orzeczona przed 01 stycznia 1998 roku, jeśli orzeczenie to jest nadal aktualne,
  • osoby z orzeczeniem o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 01 stycznia 1998 roku jeśli orzeczenie to jest nadal aktualne,
  • osoby do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

 

mogą korzystać z dofinansowania niżej wymienionych zadań w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wykazem środków refundowanych umieszczonym poniżej: 

 

pliki/file/wykaz%20%C5%9Brodk%C3%B3w/Wykaz%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20refundowanych.pdf