A A

Odcinek piersiowo - lędźwiowo - krzyżowy kregosłupa