A A

Aktualności

Serdecznie zapraszmy na

II Międzynarodową Konferencje

Naukowo-Szkoleniową

Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie

dla Pielęgniarek

 

 

 Zaproszenie na konferencję:

pliki/file/Opieka/zaproszenie%202018-3%20aktualne.pdf

 

Program konferencji:

pliki/file/Opieka/program%202018-2%20konferencja.pdf

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa: 

pliki/file/Opieka/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA%20UCZESTNIKA%20KONFERENCJI%202018.pdf